Gezangen in Hildegard

Gezangen

Je vind hier de achtergrondinformatie bij de gezangen die Irma Joubert in ‘Hildegard’ beschrijft.  Op die manier krijg je een nog beter beeld van de wereld die Irma Joubert in haar romans oproept – en die grotendeels ook werkelijk bestaan heeft of nog steeds bestaat! 

Heilig, heilig, heilig, gnädig und allmächtig!Herr Gott, Jehova, Vater, Sohn und Geist.(p. 301; p.413).

Geschiedenis

Heilig, heilig, heilig! Is officieel geschreven in het Engels door Reginald Heber. Heber leefde van 1783-1826. Het gezang Holy, Holy, Holy is uitgekomen in 1826. In 1861 heeft John Bacchus Dykes het geschrift op muziek gezet. Het is officieel geschreven voor het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, wat op de eerste zondag na Pinksteren valt. De officiële tekst van dit gedeelte is: ‘Holy, holy, holy; merciful and mighty! God in three Persons, blesséd Trinity!’. Reginald Heber was bisschop van Calcutta en de meeste van zijn gezangen zijn na zijn dood uitgegeven. Hij schreef de gezangen voor zijn gemeente, zodat ze elke week bij zijn preek pasten. Dit was een welbekend fenomeen in de 18e en 19eeeuw. Zo werden de gezangen een hulpstuk voor de gemeente om de preek gedurende de week te overdenken. Een ander welbekend voorbeeld hiervan is The Olney Hymns van John Newton en William Cowper. Deze collectie bevat ook het welbekende lied Amazing Grace, geschreven voor nieuwjaarsdag 1773. Hebers gezangen kwamen uit in een bundel getiteld Hymns Written and Adapted to the Weekly Church Service of the Year. Het gezang heeft kort geleden een opleving gehad doordat het opnieuw is opgenomen door de bekende gospelgroep Hillsong United. In het Nederlands is het bekend onder de naam: Heilig, heilig, heilig, genadig en almachtig.  Dit nummer heeft de belofte van nieuw leven in zich en zo gebruikt Joubert het ook. De eerste keer refereert ze naar het gezang in context van de wederopbouw van Berlijn. Tijdens het zaaien van groente in vruchtbare grond zingen de vrouwen het: Heilig, heilig, heilig. De tweede keer komt het terug na de brief van Karl. Opnieuw een teken van leven in een tijd van verwoesting.

Zie voor de Engelse versie: